Konkurs na recenzję - zapraszamy!Regulamin konkursu na recenzję książki przeczytanej w wakacje

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku. 
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.
3. Zadaniem uczestników jest napisanie recenzji książki, którą przeczytali w wakacje.
4. Ilość nadesłanych prac jest dowolna.
5. Recenzja musi być własnego autorstwa, tekst nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
6. Format pracy: wydruk komputerowy 1 strona A4, czcionka 12, Times New Roman. Praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora recenzji, data urodzenia, nr telefonu oraz tytuł recenzowanego utworu.
7. Recenzje należy dostarczyć do Biblioteki lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka.piensk@poczta.onet.pl w terminie do 31.08.2020 r.
8. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
9. Prace konkursowe nie będą zwracane.
10. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
11. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na stronie
www.bibliotekawpiensku.blogspot.com oraz na stronie FB, nie później niż 14 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.
12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Nowe godziny otwarcia Biblioteki


Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu pracujemy w reżimie sanitarnym, więc zakładanie maseczek, rękawiczek oraz zachowanie dystansu niezmiennie obowiązuje.

Miłe odwiedziny

Niezwykle miło było nam gościć grupę uczennic wraz z Panią Dyrektor Jolantą Seredyńską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku, które odwiedziły nasze Centrum, zadając przy okazji mnóstwo pytań. Ciekawe świata dziewczynki z ochotą oglądały pomieszczenia dowiadując się przy okazji, jakie pełnią funkcje. Na koniec zatrzymały się na dłużej w Bibliotece - oglądały książki, dopytując o możliwość wypożyczenia i rezerwacji przez internet. Rezolutna grupa pożegnała się z nami po godzinie świetnej zabawy.